Regulamin

REGULAMIN WARUNKÓW REZERWACJI I ANULACJI POBYTU

 1. Rezerwacji można dokonać :
  • telefonicznie
  • bezpośrednio w ośrodku
  • pisemnie
   • e-mail
   • Facebook
   • formularz na stronie
 2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a   ośrodkiem.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi  w otrzymanym potwierdzeniu.
 4. W przypadku niedopełnienia warunków ośrodek ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.
 5. Zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przyjazd w zarezerwowanym terminie istnieje możliwość zmiany terminu bez utraty wpłaconego zadatku ( przechodzi on na zmieniony termin rezerwacji )
  • Chęć zmiany terminu należy zgłosić minimum 10 dni przed przyjazdem, w innym wypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.
 7. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.

Właściciele Ośrodka

K.S. Wróblewscy