Natura i zwierzęta Willi Pod Lasem


Jesteście ciekawi jak wygląda las należący do naszej posiadłości i jakie zwierzęta u nas mieszkają?

Natura w naszym lesie przeważają drzewa iglaste – a najbardziej sosny. Znajdą się także brzozy, dęby, leszczyna..

Czarna Woda – struga, dopływ do Morza Bałtyckiego, o długości ponad 2o km.

Struga płynie na Pobrzeżu Kaszubskim. Jej źródła znajdują się na obszarze leśnym rezerwatu Źródliska Czarnej Wody znajdującego się na północnym skraju Puszczy Darżlubskiej. Przepływ strugi odbywa się jarem zabagnionej pradoliny przedzielającym kępy Ostrowską i Swarzewską. Pradolina Czarnej Wody rozdziela również dwa większe obszary błotno-bagniste Puckie i Bielawskie Błoto. Na zachód od Jastrzębiej Góry (m.in. przez naszą posiadłość) struga zmienia kierunek przepływu na równoleżnikowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 215 aż do ujścia do Bałtyku na wschód od Karwi.