Regulamin

REGULAMIN WARUNKÓW REZERWACJI I ANULACJI POBYTU

 regulamin:

 1. Rezerwacji można dokonać :

a. telefonicznie lub bezpośrednio w ośrodku

b. pisemnie (e-mail, facebook, formularz na stronie)

 2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a   ośrodkiem.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi  w otrzymanym potwierdzeniu.

 4. W przypadku niedopełnienia warunków ośrodek ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.

 5. Zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przyjazd w zarezerwowanym terminie istnieje możliwość zmiany terminu bez utraty wpłaconego zadatku ( przechodzi on na zmieniony termin rezerwacji ) *

 6. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 7. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.

*Chęć zmiany terminu należy zgłosić minimum 10 dni przed przyjazdem, w innym wypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

Właściciele Ośrodka

K.S. Wróblewscy