Regulamin

REGULAMIN WARUNKÓW REZERWACJI I ANULACJI POBYTU

 regulamin:

 1. Rezerwacji można dokonać :

a. telefonicznie lub bezpośrednio w ośrodku

b. pisemnie (e-mail, fax, formularz na stronie)

 2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a   ośrodkiem.

 3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi  w otrzymanym potwierdzeniu.

 4. W przypadku niedopełnienia warunków ośrodek ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.

 5. Zadatek podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, na 30 dni przed terminem przyjazdu.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie od 29 do 14 dni przed terminem przyjazdu ośrodek zwróci 50% wpłaconego zadatku. W przypadku anulacji w terminie późniejszym niż w/w wpłacona kwota przepada.

 6. Pozostałą kwotę (kwota podana w potwierdzeniu rezerwacji pomniejszona o kwotę wpłaconą jako zadatek) należy zapłacić w recepcji w dniu przyjazdu.

 7. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 8. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.

 

Właściciele Ośrodka

K.S. Wróblewscy